Witamy w gminie Horodło

Gmina Horodło jest najbardziej na wschód wysuniętą gminą powiatu hrubieszowskiego i stanowi ponad 10% jego łącznej powierzchni. Siedzibą gminy jest wieś Horodło licząca około 1200 mieszkańców. Horodło leży na północnym podnóżu Grzędy Horodelskiej, stanowiącej fragment Wyżyny Zachodniowołynskiej. Grzęda Horodelska tworzy równoleżnikowy pas płaskich wzniesień o wysokości 220-230 m n.p.m. i oddziela Kotlinę Hrubieszowską od Obniżenia Dubienki. Od strony zachodniej łączy się z Działami Grabowieckimi, które stanowią już fragment Wyżyny Lubelskiej. Powierzchnia Grzędy wynosi 193 km. Horodło leży na lewym brzegu rzeki Bug, która stanowi granice z Ukrainą. Krajobraz gminy jest urozmaicony, ukształtowany działalnością erozyjną rzeki Bug i jej dopływów. Rzeka na całym swym odcinku granicznym jest nieregularna i tworzy malownicze zakola. W skład gminy wchodzi 15 sołectw.