Miejscowości wchodzące w skład gminy

W skład gminy wchodzi 15 sołectw, a są to:
 • Bereźnica - wieś położona w centralnej części gminy nad Bugiem. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1444 roku, kiedy książę Władysław I nadał wieś dominikanom horodelskim.
 • Cegielnia – wieś położona w środkowej części gminy Horodło, powstała w 1891 roku na terenie dóbr Matcze, którymi wówczas zarządzał Aleksander Stecenko. Wieś położona jest w Obniżeniu Dubienki.
 • Ciołki – wieś położona w gminie Horodło, w latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa zamojskiego.
 • Horodło - wieś położona nad rzeką Bug, w obrębie Grzędy Sokalskiej. Pierwsza wzmianka o Horodle pochodzi z 1287 roku, kiedy książę Włodzimierz Wasyłkowicz zapisał wieś swojej żonie .
 • Hrebenne - wieś położona w środkowej części gminy. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1445 roku kiedy była w posiadaniu Bartłomieja, wójta horodelskiego.
 • Janki - miejscowość położona w środkowej części gminy, w obrębie Grzędy Horodelskiej. Pierwsze wzmianki pochodzą z 2 połowy XIX wieku.
 • Kobło kolonia - prawdopodobnie wieś wyodrębniła się po parcelacji z majątku wsi Kobło.
 • Kopyłów - wieś położona w zachodniej części gminy Horodło. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1400 roku, kiedy Sasin z Wrońskich kupił ją od Donata z Wasylowa. Wieś położona w obrębie Grzędy Horodelskiej .
 • Liski - wieś położona w zachodniej części gminy. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1504 roku, kiedy była w posiadaniu Mikołaja Hurki. Wieś położona w obrębie Grzędy Horodelskiej.
 • Łuszków – wieś położona we wschodniej części gminy Horodło nad rzeką Bug. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1444 roku kiedy wieś była w posiadaniu Władysława I księcia bełskiego.
 • Matcze - wieś położona w północno-wschodniej części gminy nad rzeką Bug. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1490 roku, kiedy należała do Andrzeja Matczeńskiego. Wieś położona w obrębie Obniżenia Dubienki.
 • Poraj – wieś położona w środkowej części gminy. Wieś powstała około I połowy XIX wieku i nosiła wówczas nazwę Majdan Fifilówka.
 • Rogalin – miejscowość położona w południowej części gminy, nad rzeką Bug. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1921 roku, kiedy będący tu folwark należał do dóbr strzyżowskich. Wieś położona jest na pograniczu Grzędy Sokalskiej i Kotliny Hrubieszowskiej.
 • Strzyżów - wieś położona w południowo-zachodniej części gminy, nad rzeką Bug. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1376 roku, kiedy wieś była w dobrach królewskich. Wieś położona na pograniczu Grzędy Horodelskiej i Kotliny Hrubieszowskiej.
 • Zosin – położony w południowo-wschodniej części gminy nad rzeką Bug. Pierwsze wzmianki pochodzą z 2 połowy XIX wieku, kiedy wieś należała do Ożarowskich.
 •