Okres II wojny światowej

II wojna tak jak wszędzie na tych terenach, tak i w gminie Horodło pochłonęła wiele ofiar. Już z początkiem października w wyniku utworzenia Generalnej Guberni Niemcy rozpoczęli selekcję ludności. Łagodnie traktowano ludność ukraińską, wysiedlano Polaków i Żydów. Z czasem zaczęły powstawać oddziały Batalionów Chłopskich, które stawały w obronie ludności polskiej. Wstępem do właściwej akcji wysiedleńczej Zamojszczyzny było przeprowadzenie, w okresie od 6 do 25 listopada 1941 r. przesiedlenie 6-ciu wsi. Były to wioski: Huszczka Duża i Mała, Podhuszczka, Bortatycze, Białobrzegi i Wysokie. Ponad 2 000 zaskoczonych mieszkańców wywieziono do wsi nadbużańskich w okolicy Horodła i Dubienki. Na ich gospodarstwach osadzono 105 rodzin przywiezionych z Niemiec. Masowe wysiedlenia zaczęły się po 1942 roku. Walkę zbrojną z Niemcami i bandami sowieckimi UPA toczyły oddziały Armii Krajowej oraz Oddziały Batalionów Chłopskich. w 1939 roku powstała w Horodle Polska Straż Obywatelska, a następnie komórka związku walki zbrojnej. w wyniku eksterminacji Żydów i wysiedleń ludności ukraińskiej, liczba mieszkańców miasteczka spadła do 1600 osób. Horodło zostało wyzwolone z niemieckiej okupacji w lipcu 1944 roku.