Walory przyrodnicze- flora i fauna

Gmina Horodło jest gminą położoną nad rzeką Bug. Wzdłuż rzeki rozciągają się łąki, a czasami mokradła i torfowiska. Brzegi rzeki porastają stare wierzby i topole. W niektórych miejscach pola uprawne sięgają do samej rzeki. W czasie lat mokrych woda występuje z koryta rzeki i rozlewa się po okolicznych łąkach i nisko położonych polach. W czasie lat suchych rzeka zostaje w korycie. Taki układ powoduje iż silnie rozwija się tu flora i fauna. Panują sprzyjające warunki, działalność człowieka jest ograniczona, bowiem duża część łąk jest nieużytkiem. Gmina jest położona na obszarach objętych ochroną przyrody. Sięga tu Nadbużański Obszar chronionego Krajobrazu, Ostoja Środkowego Bugu . W południowej części ostoi znajdują się 2 zbiorniki wodne: Jezioro Kacapka koło Zosina oraz stawy rybne koło Horodła. W tej części doliny Bugu stwierdzono występowanie co najmniej 23 gatunków ptaków. Obecność 2 gatunków – derkacza i dzięcioła białoszyjego pozwoliły na zaklasyfikowanie tego fragmentu doliny do sieci Natura 2000. W dolinie stwierdzono lęgi bąka, bączka, bocianów: białego i czarnego, trzmielojada, gadożera, błotniaków stawowego i łąkowego, kropiatki, zielonki, dubelta, rybitw: rzecznej, białowąsej i czarnej, zimorodka, podróżniczka, jarzębatki, gąsiorka i ortolana. W lasach zaobserwowano poza dzięciołem białoszyim, także lęgi dzięciołów zielonosiwego, czarnego i średniego. W okresie wiosennych i jesiennych migracji na lakach zatrzymują się bataliony. Strome, lessowe brzegi doliny stanowią bardzo dobre miejsce do gniazdowania jaskółki brzegówki. W ostatnich latach liczba gniazd przewyższa 2200. Na okolicach wsi Matcze - Skrihiczyn ostoja graniczy z kompleksem Lasów Strzeleckich.