Właściciele ziemscy

Każda z miejscowości wchodzących w skład gminy Horodło miała swoich właścicieli ziemskich.
 • Bereźnica - pierwszymi właścicielami byli Dominikanie horodelscy, po nich wsią zarządzał Joachim Potocki, Antoni Wieniawski po nim jego synowie, dalej Marcin Nowakowski, Hipolit Nowakowski, Edward Chrzanowski, Wincenty Chrzanowski i Władysław Reteński.
 • Cegielnia - pierwszym właścicielem był Aleksander Stecenko właściciel Matcza, który w Cegielni utworzył folwark, a następnie w 1901 r., sprzedał go osadnikom.
 • Horodło - pierwszym właścicielem był Włodzimierz Wasylkowicz, następnie książę Lubart włączył je do Litwy, potem w lenne władanie Horodło przejął Aleksander Kuriatowicz włączając je do Polski, dalej w lennie posiadał je Jerzy Narymuntowicz. W 1388 r., w lennie zarządzał Książę Ziemowit IV, w 1462 Horodło wcielono do korony i powstało starostwo horodelskie do 1772 r., kiedy zostało rozwiązane i w 1803 r., właścicielem był Joachim Potocki. Kolejnym właścicielem był Antoni Wieniawski i Leon Wierzbicki.
 • Hrebenne - pierwszym właścicielem był Hieronim z Hrebionnej, dalej Mokołaj Zochowski, Mikołaj Zbrożek, Łazarz Łaszcz, Mikołaj Łaszcz, Stefan i Tomasz Janiewscy, Gabriel Modryński, Samuel Woyski, Dydyńscy, Jan i Zofia Białoskórscy, Krzysztof Grothus, Podhoreńscy, Wincenty Tomasz Chrzanowski, Anna Maria Chrzanowska.
 • Janki - w 2 połowie XIX wieku był tu folwark, w 1912 r., część dóbr zakupił Kantor, po nim dziedziczyła wnuczka Sajdłowska.
 • Kopyłów - pierwszym właścicielem był Donat z Wasylowa, kolejni to Sasin z Wrońskich, Mikołaj Żochowski, Jerzy Kopyłowski, Podhoreccy, Wiktor Chrzanowski, Stanisław Chrzanowski, Edward Chrzanowski, Wincenty Chrzanowski.
 • Liski- pierwszym właścicielem był Mikołaj Hurka, dalej w kolejności Jahodyńscy, Jan Zamojski, jako dobra kościelne a następnie jako własność infaudułów zamojskich.
 • Łuszków – pierwszyma właścicielem był Floriant z Kołczyna, dalej Wojciech z Łuszkowa, Piotr Łuszkowaki i Marcin Wołajowski, Jan Łuszkowski, Joachom Potocki, Antoni Wieniawski, Lubomirscy, Tadeusz Rynkiewicz, Ignacy Lubański, Adam Starzeński, Zofia Ożarowska, Zofia Starzeńska, Edward Chrzanowski.
 • Matcze – pierwszym właścicielem był Andrzej z Matcza, dalej Mikołaj Hurko, Jahodyńscy, własność kościelna, Aleksander Stecenko który sprzedał ziemie chłopom.
 • Poraj – miejscowość powstała na początku XIX wieku i nosiła nazwę Fifilówka i była w posiadaniu Wieniawskich. Kolejnymi właścicielami byli Marcin Nowakowski, rodzina Chrzanowskich.
 • Rogalin - wieś powstała w 2 połowie XIX wieku i w 1929 r., była w posiadaniu Rulikowskich i Kulikowskich.
 • Strzyżów – pierwszym właścicielem był Jan Łaźniewski, później Andrzej Łaźniewski, Jan Święcicki, Aleksander Pociej, Lubomirscy, Tadeusz Rynkiewicz, Ignacy Lubański, Adam Starzeński, Ożarowscy, Zofia Starzeńska, Edward Chrzanowski, Maria Rulikowska, spółka akcyjna cukrowni.
 • Zosin - powstał pod koniec XIX w., na dobrach strzyżowskich kiedy były one w posiadaniu Ożarowskich. Dalej Zosin był we władaniu Zofii Starzeńskiej, Edwarda Chrzanowskiego.
 •